Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Emako.pl, prowadzony pod adresem www.emako.pl (dalej zwaną Witryną) oraz na stronie Wenko.pl, przez Emako.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej 55-080, na ul. Ryszarda Chomicza 13F, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

 

Dane zostały pozyskane przez nas:

 

 • podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa na stronie internetowej sklepu internetowego;
 • w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa na stronie internetowej Emako.pl, bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta;
 • w związku z transakcjami zakupu realizowanymi poprzez telefon
 • w trakcie zapisu do naszego newslettera.
 • w trakcie pozostawienia danych na stronie Wenko.pl oraz Wenko-sklep.pl

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Sklep internetowy przetwarza dane zgodnie z obowiązującym na terenie Unii Europejskiej Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku.

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest EMAKO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Ryszarda Chomicza 13F (dalej: ,,My”, ,,Emako.pl”, „Sklep internetowy” albo ,,Spółka”) właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.emako.pl (dalej: ,,Emako”).

 

II. JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ EMAKO.PL?

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 

 • umożliwienie świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego Emako;
 • zakładania i zarządzania Państwa kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
 • obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Emako.pl, którym jest:

 

 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośrednio własnych usług Emako.pl, towarów Oficjalnego Sklepu Emako.pl lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których można wziąć udział.

W przypadku Państwa zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których można wziąć udział,
 • dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami, dopasowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Emako lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Państwa aktywności na Emako,
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Emako oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzania badań i analiz Emako między innymi pod kątem funkcjonalności tego sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonywaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).   Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyrażono. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofacie Państwo swojej zgody.

III. DANE ZBIERANE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY ZA POMOCĄ PLIKÓW COOKIES

 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

 

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą o przechowywania informacji takich jak Państwa login czy hasło, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym przypadku mogą Państwo zblokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowane opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 

Obok plików cookies sklep internetowy może także gromadzić dane zbierane zwyczajowo przez administratorów systemów internetowych, w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj Platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który została załadowana strona, na której web beacon został umieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nei będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

 

IV. DANE ZBIERANE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY PODCZAS REJESTRACJI I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

Sklep Internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie

 

a) w przypadku osób prywatnych:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania zamawiającego,

3) adres zamieszkania na jaki ma być dostarczona przesyłka (jeśli inny niż adres zamawiającego),

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu,

 

b) w przypadku firm (chcących otrzymać FVAT lub wyrażających chęć podjęcia stałej współpracy ze Sklepem Internetowym)

1) nazwę firmy,

2) NIP,

3) adres siedziby firmy,

4) adres dostawy przesyłki (jeśli jest inny niż adres siedziby firmy),

5) adres poczty elektronicznej,

6) numer telefonu.

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą podawać Państwo tych danych, jeśli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub adresu e-mail: sklep@emako.pl, numeru telefonu 71 308 79 94.

 

V. MARKETING SKLEPU INTERNETOWEGO

 

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celu prezentacji oferty handlowej własnych produktów Emako.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, konsultingowe, kurierom, agencjom marketingowym i rekrutacyjnym.

 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

VII. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wobec takiego przetwarzania, lub cofnięcia przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Emako.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Profilowanie danych osobowych przez Emako.pl polega na przetworzeniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o Państwu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, a także wyświetlanie reklam behawioralnych. Profilujemy jedynie jeśli zostało na to wyrażona zgoda.

 

VIII. ŚRODKI TECHNICZNE I PAŃSTWA OBOWIĄZKI

 

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, a w szczególności: pracownicy Emako.pl bez uprawnień nie mają dostępu do Państwa danych osobowych, wydruki komputerowe zawierające dane osobowe, a przeznaczone do likwidacji są niszczone w sposób bezpowrotny, w celu dodatkowej ochrony Państwa danych osobowych stosowane jest przez wszystkich pracowników komputerowych Sklepu Internetowego oprogramowanie antywirusowe z codzienną aktualizacją baz wirusów, dostęp do Państwa danych osobowych oraz uprawnienia do ich ew. modyfikacji mają tylko wskazani pracownicy Sklepu Internetowego, na których m.in. spoczywa obowiązek minimalnie raz na 30 dni zmiany hasła logowania do systemu oraz każdorazowego wylogowania się z systemu przy opuszczeniu stanowiska pracy. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia.

 

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności swoje hasło oraz login do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie z wyjątkiem podanie ich w trakcie logowania na Witrynie oraz podczas chęci złożenia dyspozycji telefonicznej modyfikacji złożonego zamówienia. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

IX.  W JAKI SPOSÓB MOŻECIE PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW

 

Możecie Państwo skontaktować się z nami, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W tym celu należy napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

 

adres e-mail: rodo@emako.pl

adres pocztowy: ul. Ryszarda Chomicza 13F, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska.

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzanych danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania Państwa danych?

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli;
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

X.  INNE STRONY INTERNETOWE

 

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Zacznij pisać i wciśnij Enter, aby wyszukać

Koszyk